Verslag van deze bijeenkomst van 15 november 2013

Meer dan honderd ondernemers, studenten en geïnteresseerden waren aanwezig bij de finale van ’s werelds eerste klimaatadaptatie business competitie: de Climate Adaptation Business Challenge. In het futuristische Media Plaza lieten de tien finalisten en een aantal andere inspirerende sprekers op overtuigende manier zien dat klimaatadaptatie verder is dan fase van onderzoek en beleidsontwikkeling.

Klimaatadaptatie biedt kansen voor jonge ondernemers
Dagvoorzitter en duurzame ondernemingsexpert Rens de Jong ging met Pier Vellinga van Kennis voor Klimaat in gesprek over de reden waarom het belangrijk is dat er business gemaakt wordt van klimaat en klimaatadaptatie. 'Het is belangrijk dat we oplossingen bedenken om ons goed te beschermen tegen weersextremen' zegt Pier Vellinga. 'En bovendien is het interessant om klimaatverandering te zien als kans voor nieuwe ondernemingen en als mogelijk exportproduct.'

Aart van Veller, zelf jonge ondernemer en ervaringsdeskundige, vertelde het publiek over de oprichting van zijn bedrijf Cool Endeavour. 'Omring jezelf met mensen die je omhoog helpen' is zijn advies. Frans Nauta, directeur van Climate-KIC Entrepreneurship en begeleider van vele duurzame start-ups, presenteerde valkuilen voor startende ondernemers. 'Zorg voor diversiteit in je team, en vergeet vooral niet te lachen. Want in de eerste fasen van je onderneming lijkt het alsof je alleen maar aan het ploeteren bent. Geniet daarvan. Dat is het ondernemen! Als je later mensen in dienst hebt, ben je alleen nog maar met hen bezig.'

10 pitches
Daarna was het tijd voor de tien finalisten van de Business Challenge om hun ondernemingsplan, waar ze vier maanden met een coach aan gewerkt hadden, te pitchen aan de jury. Deze bestond uit Janneke Bik (Dutch Greentech Fund), Frans Nauta (Climate-KIC), Aart van Veller (Cool Endeavour) en Pier Vellinga (Kennis voor Klimaat). De business ideeën varieerden van een slimme stuw, tot een onderwater gelopen polder om overstromingen te simuleren; en van een Polderdak tot een aardappel die groeit op brak water. De jury lette op de haalbaarheid, de schaalbaarheid, de klimaatadaptatie-factor en de samenstelling van het team.

4 Winnaars
De Business Challenge werd gewonnen door Arjen de Vos, mede-eigenaar van het Zilt Proefbedrijf Tested on Texel. Met zijn ondernemingsplan voor de Zilte Aardappel ontvangt hij de eerste prijs: een startbedrag van €25.000 van Kennis voor Klimaat om deze bijzondere aardappel op de markt te zetten. 'Dit is een aardappelsoort die groeit op verzilte landbouwgrond, en wordt besproeid met brak water. Door kweldruk en toenemende droogte neemt de verzilting van landbouwgrond toe. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Met deze aardappel willen we aantonen dat zoetwater niet noodzakelijk is voor landbouw. Brak water is namelijk ook goed te gebruiken!' aldus Arjen de Vos.

Er werden maar liefst twee tweede prijzen uitgereikt, bestaande uit Kennisvouchers van Climate-KIC ter waarde van €25.000. Leon Simons kreeg deze prijs voor zijn 'Magic Mitad', een ronde bakplaat waar mensen in Ethiopië injeras - het basisvoedsel in dit land - op kunnen bakken. Deze glazen bakplaat kan gestookt worden op veel minder brandhout dan de traditionele bakplaten van klei. Hierdoor spaart Magic Mitad de Ethiopische bossen. Ook Rutger van Hogezand van Aquademia ontving een Climate-KIC voucher voor zijn Agridrone. Een drone uitgerust met vochtsensoren waarmee boeren exact kunnen meten hoeveel water hun gewassen nodig hebben. 'Dit voorkomt overdadig sproeien en verhoogt de opbrengst.'

De derde prijs ging naar Arnold van Vliet. Hij kreeg €15.000 van Kennis voor Klimaat om Nature Today op te zetten, een multimediale website met nieuws uit de natuur. 'Wij willen actuele duiding geven aan wat er in de natuur speelt en vertellen hoe planten en dieren reageren op veranderingen in het weer en het klimaat.'
  

Link naar de foto’s.